Kontakt:

e-mail: bluepoczta@gmail.com

mobile: 602225259

adres: WFDiF ul. Chełmska 21 budynek 16

00- 724 Warszawa